Lastenkulttuurikeskus Efekti

Efektin toiminta oli aluksi hankemuotoista vuosina 2006–2008. Vuonna 2009 toiminta vakinaistettiin. Nyt kahdeksan Päijät-Hämeen kuntaa tekee yhteistyötä Efektin kautta. Mukana toiminnassa ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki, Orimattila ja Sysmä. Efekti järjestää kulttuuritarjontaa kuntien kouluihin ja päiväkoteihin.
Efektin toimintaa hallinnoi seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien kuntien edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Koordinoinnista vastaa Lahden kaupungin kulttuurin ja liikunnan vastuualueen yhteiset palvelut -yksikkö.

Tavoitteet

Efekti tarjoaa kouluille ja päiväkodeille maksuttomia kulttuurivierailuja, joiden tehtävä on tukea koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Efekti pyrkii lisäämään taiteen alan ammattilaisten yhteistyösuhteita, hankkeita ja toimintoja Päijät-Hämeen alueella ja nostamaan esiin päijäthämäläistä lastenkulttuuriosaamista.
Toiminnassa pyritään tukemaan luovien taitojen harjoittamista sekä varmistamaan lasten säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista. Vuonna 2017 Efektin toiminta tavoitti noin 42 000 lasta ja lapsiperhettä.