Kuvassa taidekasvattajat ja Villähteen koulun rehtori

Villähteen peruskoulun oppilaat opettelevat keskittymistä, ilmaisutaitoja ja ryhmähenkeä taidekasvatuksen keinoin. Taustalla on Villähteen Uteliaat luokat -pilottihanke, joka tarjoaa uusia näkemyksiä oppimiseen ja opettamiseen.

Taidekasvattajat pitävät oppi- ja kerhotunteja

Taidekasvattajat ovat mukana muun muassa matematiikan, ympäristötiedon ja tekstiili- ja puukäsityön oppitunneilla koulupäivän aikana. Lisäksi kerran viikossa he pitävät myös yhteisen kerhotunnin. Taidekasvattajista jokainen on vuorollaan vetovastuussa oman taiteenalansa keinoin.

Pilotissa vahvistetaan koululaisten luovaa ja kriittistä ajattelua sekä empatia- ja vuorovaikutustaitoja taide- ja kulttuurisisältöjen avulla.  Koulupäivää täydentävät harrastustunnit tukevat koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä monipuolistavat perusopetuksen oppimisympäristöjä.

Uusista oppimisen, opettamisen ja luovan ajattelun näkökulmista ovat innostuneita niin oppilaat kuin opettajatkin.

Yhdessä oppimista taiteen keinoin

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kriittistä ajattelua, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on myös vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten ja nuorten harrastamista, edistää kouluviihtyvyyttä ja koulun tilojen monipuolista harrastuskäyttöä.

Uusi toimintamuoto syventää myös lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen sekä koulun opettajien yhteistyötä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa.

Taidekasvattajat laittavat itsensä peliin

Villähteen peruskoulun opettajien ja oppilaiden toiveesta taidekasvattajiksi valikoituivat Teatterikoulu Timoteista rehtori Ninni Parviainen, Taide- ja kulttuuriosuuskunta Vasteesta kuvataiteilijat Kirsi Karppinen, Nelli Penna ja Päivi Lassheikki ja Etnosaaren perkussionisti Johnson Mluge.

Heillä on vuosien kokemus koulujen kerho- ja harrastustoiminnasta. Villähteen peruskoulun taidekasvattajina he pääsevät haastamaan itsensä ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja myös oppitunneilla. Suunnittelutyötä ja toteutusta tehdään tiiviisti yhdessä opettajan kanssa. Tällainen monimuotoinen opettamistapa mahdollistaa myös taidekasvattajien oman osaamisen kehittämisen.

Lapsille ja nuorille uusia elämyksiä

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille elämyksiä ja kokemuksia sekä kannustaa toimintaan mukaan kaikki lapset. Mielekkäällä tekemisellä pyritään vähentämään myös yksinäisyyttä, turvattomuutta sekä kiusaamista.

Villähteen peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu osallistui Etnosaaren vetämä rumputuntiin. 

- Keskittyminen lapsilla oli huipussaan rumpukisan aikana, vaikka voisi kuvitella rummutuksen tuovan toisen ääripään esille. Oikeaan rytmiin ja kisan etenemiseen tulee keskittyä täysillä, yhtä paljon tulee keskittyä, kun tehdään vaikkapa matematiikan tehtäviä.

Rumpukisan alkaessa oppilaita oli mukana yhteensä 16. Kisan edetessä oppilaita tippuu kisasta yksi toisensa jälkeen ja he siirtyvät kannustusjoukkoihin soittamaan aina vain kiihtyvämpää rytmiä. Jännitys tiivistyy loppua kohden ja kaikki seuraavat tilannetta herkeämättä. Voittajaksi selviytyy Arttu, joka on silmin nähden onnellinen ja saa koko joukolta raikuvat aplodit.

Lapset kertovat, miten hanke on lyhyessä ajassa näkynyt heidän arjessa ja koulupäivissään. Atte, Akseli, Konsta, Iida ja Venla kertovat, kuinka kivaa on ollut tehdä yhdessä kaikkea erilaista kuin yleensä. 

- On tehty piirtämistä niin, että toinen on kuvaillut mitä on piirtänyt ja toinen on yrittänyt toisintaa sen. 

- On ollut myös hauskoja löllö- ja vampyyrileikkejä.

Kaikki mainitsevat ryhmähengen parantuneen ja rauhallisuuden lisääntyneen. Tehdään paljon asioita yhdessä, myös niiden kanssa jotka eivät ole ennen olleet parhaita ystäviä. 

- Nykyään kerrotaan paljon vitsejä ja nauretaan yhdessä, ennen ei ollut näin. Paljon hyvää on jo saatu aikaan, Tenhu toteaa.

Rahoitus ja hankkeen koordinointi

Villähteen Uteliaat luokat -hankkeenrahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustus myönnettiin Lastenkulttuurikeskus Efektille, jonka koordinoinnista vastaa Lahden kaupungin kulttuuripalvelut. Eri puolella Suomea toteutetaan yhteensä 17 Utelias luokka -hanketta. Lahdessa hanke toteutetaan Villähteen peruskoulussa 2.–6.-luokkalaisille, noin 160 oppilaalle lukuvuonna 2018–2019.

Hankkeen etenemistä voi seurata sivustolta Uteliaat luokat -osiosta.

Hankkeeseen liittyvät tutkimukset

Pilotti liittyy saman sisältöiseen nelivuotiseen OECD:n mittavaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jonka tulokset julkistetaan ensi maaliskuussa. Utelias luokka -pilottiin liittyy myös oma tutkimusosio, jonka rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toteuttavat ministeriön toimeksiannosta Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
kulttuurituottaja Sari Tuominen, p. 044 769 8648, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
kulttuuriasianpäälllikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Villähteen peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu, p. 040 766 1664, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuva: Lassi Häkkinen

lapsetkonsertissa

Konsertit käynnistävät Lahden kaupungin perusopetuksen Kulttuuriohjelman 10. lukuvuoden sekä Lahden Kulttuuriohjelman ja maakunnallisen Lastenkulttuurikeskus Efektin yhteistyön viidennen lukuvuoden. Yhteistyön myötä Lahden Kulttuuriohjelmaan kuuluviin 2.-luokkalaisten konsertteihin kutsutaan myös Efektin toiminta-alueen eli koko Päijät-Hämeen 2.-luokkalaiset oppilaat.

Katti Matikainen ja Nakkirakki seikkailevat Sinfonia Lahden lastenkonserteissa

Pikku Kakkosesta ja lastenkirjoista tutut Katti Matikainen ja Nakkirakki selvittävät Musii-kissa! -konsertissa mistä musiikissa on kyse, tarvitaanko musiikkiin muuta kuin soittimia ja korvat? Vastausta etsitään yhdessä orkesterin ja yleisön kanssa. Konsertissa kellutaan ääniaalloilla, ahmitaan musiikkia ja liikautellaan tunteita soiton ja laulun voimin. Musii-kissa! -konsertti on musiikin ja humoristisen dialogin vauhdikasta vuorottelua. Konsertin on käsikirjoittanut Katti Matikaista esittävä Silja Sillanpää, lastenkirjailija ja käsikirjoittaja monien Ylen lastenohjelmien takana.

Päiväkonserttien lisäksi järjestetään yksi julkinen konsertti tiistaina 11.9. kello 18 Sibeliustalossa. Lippuja voi tiedustella Sibeliustalon lipunmyynnistä ja Lippupisteestä. 

Kulttuuriohjelman 10. lukuvuosi kertoo perusopetuksen ja kulttuurilaitosten pitkäjänteisestä yhteistyöstä

Kulttuuriohjelma aloitettiin Lahdessa syksyllä 2009. Ohjelman myötä jokaisella perusopetuksen luokalla tutustutaan vähintään yhteen kotikaupungin kulttuurilaitokseen osana oppilaan koulupäivää. Perusopetuksen aikana tulevat tutuiksi kirjastot, Sinfonia Lahti, Lahden kaupunginteatteri, Lahden museot, Lahden Nuorisoteatteri ja muotoilu Taide- ja muotoilukoulu Taikan työpajoissa. Perusopetus ja kulttuurilaitokset järjestävät toiminnan kuljetuksineen yhteistyössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulttuurikäynnit tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä eri oppiaineissa että osana laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Vuosiluokilla 1–8 on vähintään yksi käyntikohde, joillakin vuosiluokilla kohteita on useita. Vuosittain kulttuuriohjelman käyntejä kertyy siten yli 10 000. Perusopetuksen päätteeksi 9.-luokkalaiset saavat kulttuurikortin, jolla he pääsevät tutustumaan kulttuurikohteisiin omatoimisesti vapaa-ajallaan. ”Kulttuuriohjelman toimintavuodet ovat osoittaneet, että Lahdessa osataan tehdä hienoa yhteistyötä eri kulttuuri- ja taidelaitosten kesken jokaisen lapsen ja nuoren hyväksi. Hienointa tässä ohjelmassa on, että kulttuuri todellakin kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle”, toteaa opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

Lastenkulttuurikeskus Efektin toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen

Efekti järjestää kulttuuritarjontaa kuntien kouluihin ja päiväkoteihin. Toiminta oli aluksi hankemuotoista vuosina 2006–2008. Vuonna 2009 toiminta vakinaistettiin. Ensimmäistä kertaa Efektin historiassa toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen Hartolan liityttyä mukaan keväällä 2018. Mukana olevat kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki, Orimattila ja Sysmä.

Lastenkulttuurikeskus Efektille myönnettiin vuonna 2013 Lapsenpäivä-palkinto. Palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tunnustus merkittävästä työstä taidekasvatuksen ja taideharrastamisen hyväksi.

Efektin toimintaa hallinnoi seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien kuntien edustajista. Koordinoinnista vastaa Lahden kaupungin kulttuuripalvelut.

Päiväkodit ja koulut voivat jälleen hakea maksuttomia Efektin kulttuurivierailuja

Syksyn ohjelmistossa on kulttuurivierailuja eri taiteen aloilta sirkuksesta sanataiteeseen ja musiikista kädentaitoihin. Koulut ja päiväkodit voivat nyt hakea vierailuja sähköisellä ilmoittautumislomakkeella torstaihin 6.9.2018 mennessä. Ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.phlastenkulttuuri.fi/index.php/efekti-lastenkulttuurivierailut/ohjelmisto-2018

Lisätietoja:

Kulttuuriohjelma
opetus- ja kasvatusjohtaja
Lassi Kilponen
p. 044 716 1328
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

kulttuuriohjelman koordinaattori
Susanna Koponen
p. 050 398 5775
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lastenkulttuurikeskus Efekti
kulttuuriasiainpäällikkö
Matti Karhos
p. 050 387 8792
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.phlastenkulttuuri.fi

Sinfonia Lahti
intendentti
Teemu Kirjonen
p. 050 518 4597
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

AEIOU KEHOKO 3

Syksyn ohjelmistossa on kulttuurivierailuja eri taiteen aloilta sirkuksesta sanataiteeseen ja musiikista kädentaitoihin. Koulut ja päiväkodit voivat nyt hakea vierailuja sähköisellä ilmoittautumislomakkeella to 23.8.- to 6.9.2018. Viikkojen 38–39 aikana päiväkodit ja koulut saavat tiedon, ovatko he saaneet hakemansa esityksen.

Kulttuurivierailujen ohjelmisto ja ilmoittautumisohjeet ovat seuraavan linkin takana: http://www.phlastenkulttuuri.fi/index.php/efekti-lastenkulttuurivierailut

Efekti tukee lasten taide- ja kulttuurikasvatusta

Lahden kaupungin kulttuuripalvelut koordinoivat Efektin toimintaa yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Rahoituksesta vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toiminnassa mukana olevat kunnat. Lastenkulttuurikeskus Efekti on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Efektin perustoimintaa ovat alusta alkaen olleet kouluille ja päiväkodeille tarjotut maksuttomat kulttuurivierailut, jotka tukevat lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta.

Lisätietoja:
kulttuuriasiainpäällikkö
Matti Karhos
p. 050 387 8792
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

kulttuurituottaja
Sari Tuominen
p. 044 769 8649
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.