LASTENKULTTUURIKESKUS Efekti

Efekti on kahdeksan Päijät-Hämeen kunnan alueella toimiva lastenkulttuurikeskus, jonka kautta järjestetään kulttuuritarjontaa alueen päiväkoteihin ja kouluihin.

Toimintaa koordinoi Lahden kaupungin liikunnan ja kulttuurin vastuualueen yhteiset palvelut -yksikkö. Rahoituksesta vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Efektin toiminnassa mukana olevat kunnat.

Lastenkulttuurikeskus Efekti on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Efekti on myös mukana valtakunnallisessa, Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa, Taidetestaajat-hankkeessa.

Palkki teksteillä1702 630

Taidetestaajat kuva paraati keltainen

 

 

 

 

 

 

 

Lahti Efekti kartta