Kolmannella luokalla kirjasto tarjoaa yhden oppitunnin mittaisen kirjavinkkauksen omalla koululla. Kirjavinkkaus innostaa ja houkuttelee oppilaita lukuharrastuksen sekä kirjaston palveluiden pariin. Kirjavinkkari kertoo oppilaiden ikätasolle soveltuvista kirjoista. 

Kirjavinkkauksen voi varata joko syyslukukaudelle (varataan elokuussa) tai kevätlukukaudelle (varataan tammikuussa).

Myös kirjaston omilla verkkosivuilla on runsaasti kirjavinkkejä alakoulun oppilaille.