Pääkirjastoon kuljetetaan 7. luokkalaiset oppilaat seuraavista kouluista:

Ahtiala, Kukkanen, Kärpänen, Lähde ja Mukkula